O Firmie

Człowiek mówi nawet 10-krotnie szybciej niż pisze, zatem sterowanie informacją głosową może znacznie przyspieszyć komunikację i zarządzanie w każdej organizacji.

 

 

 

 

 

 

Naszą misją jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji w procesach biznesowych poprzez zarządzanie informacją głosową.
Nagrywanie mowy, transkrypcja, stenogramy, przesyłanie informacji do właściwych adresatów, archiwizowanie i zapewnienie poufności, stanowią istotę tego zagadnienia.
Obszar naszego działania to:

  • Usługi nagrań konferencji i wykonanie stenogramu lub protokołu skróconego
  • Dystrybucja systemów zarządzania przepływem informacji głosowej
  • Sprzedaż profesjonalnych dyktafonów i zestawów transkrypcyjnych OLYMPUS
  • Dystrybucja oprogramowania rozpoznawania mowy polskiej NEWTON Dictate
  • Szkolenia protokolantów