Oferta

Usługi

Specjalizujemy się w inteligentnych usługach protokołowania. Zapewniamy poufność danych i informacji naszych klientów. Oferta usług obejmuje:

 •     Nagrywanie spotkań i konferencji
 •     Wykonanie stenogramów nagrań własnych i powierzonych
 •     Wykonanie protokołów skróconych
 •     Obsługa głosowań w elektronicznym systemie

Sprzedaż

Zajmujemy się konfiguracją systemów, które zapewniają przepływ informacji głosowej, transkrypcję plików głosowych, tworzenie dokumentów tekstowych i ich właściwą dystrybucję w przedsiębiorstwie. Systemy te mogą zapewniać także poufność informacji poprzez jej szyfrowanie.
Kompletny system stanowią:

 • Profesjonalne dyktafony cyfrowe OLYMPUS
 • Profesjonalne zestawy konferencyjne OLYMPUS
 • Profesjonalne wyposażenie stanowisk transkrypcyjnych OLYMPUS
 • Oprogramowanie dla stanowisk dyktujących i transkrypcyjnych
 • System rozpoznawania mowy polskiej NEWTON Dictate

Dostosujemy system do każdych warunków w przedsiębiorstwie, zajmujemy się jego instalacją, szkolimy użytkowników systemu.

Szkolenia

Szkolimy profesjonalną kadrę protokolantów oraz pracowników administracji, sekretariatów, urzędów.
Szkolenia obejmują:

 • Profesjonalne protokołowanie
 • Poprawne słownictwo w protokołach
 • Prawne wymogi sporządzania protokołów
 • Radzenie sobie ze stresem, praca w długotrwałym napięciu (warsztaty psychologiczne)
 • Transkrypcja – stenografia i audiotypia