Transkrypcja dla prawników

NEWTON Dictate
to oprogramowanie rozpoznawania i przetwarzania mowy na tekst. Specjalną ofertę dla prawników stanowi słownik prawny, który znacznie ułatwia tworzenie pism procesowych, notatek z negocjacji, rozmów z klientami oraz przygotowywania się do rozpraw sądowych.

Zalety:

  • oszczędność czasu
  • oszczędność kosztów
  • łatwość tworzenia dokumentów
  • możliwość tworzenia transkrypcji krótkich notatek głosowych

 

Świadczymy również usługi wykonania stenogramów rozpraw sądowych.