mask

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w firmie
Stenotech Beata Harassek i Wspólnicy sp. j.

 

Administrator, Inspektor Danych Osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Stenotech Beata Harassek i Wspólnicy sp. J

 • Siedziba: 00-703 Warszawa ul. Polska 15
 • Telefon: 22 651 07 67
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Stenotech jako administrator danych, działając w zgodzie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2016/679, dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu chronić dane osobowe swoich klientów

Cel i czas przetwarzania danych osobowych

3. Stenotech gwarantuje, że będzie przetwarzać dane osobowe klientów wyłącznie w celu rzetelnego wykonania powierzonych zleceń w zakresie protokołowania, transkrypcji powierzonych nagrań lub realizacji złożonych zamówień w celu zakupu sprzętu nagrywającego i transkrypcyjnego oraz w ramach tzw. uzasadnionego interesu administratora danych osobowych, działając zgodnie z obowiązującym prawem.

4. Stenotech nie przetwarza danych osobowych w celach niezgodnych z celami wymienionymi w pkt.3.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów wymienionych w pkt.3

Poniższa tabela przedstawia cele i okresy przetwarzania danych osobowych przez Stenotech

Cel Objaśnienie Podstawa prawna Okres przetwarzania danych
Zawarcie, należyte wykonanie zleceń   klienta lub umów z nim zawartych Przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przyjęcia zlecenia lub zawarcia umowy do realizacji i jej skutecznego przeprowadzenia Rozporządzenie art.6 ust.1 litera b Do czasu zakończenia wykonania zlecenia i doręczenia go klientowi
Wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa Przetwarzanie danych w celach sprawozdawczości finansowej Rozporządzenie art.6 ust.1 litera c Do czasu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa
Marketing towarów znajdujących się w ofercie Stenotech Przetwarzanie danych w celu przekazywania informacji handlowych – na podstawie uzyskanej pisemnej zgody klienta Rozporządzenie art.6 ust.1 litera f Do czasu wniesienia sprzeciwu przez klienta wobec takiego przetwarzania
Realizacja komunikacji lub dostaw Przetwarzanie danych w celu prowadzenia niezbędnej komunikacji dla prawidłowego zrealizowania zlecenia oraz dostawy Rozporządzenie art.6 ust.1 litera b Do czasu wykonania i przekazania przedmiotu zlecenia, zamówienia lub umowy
Realizacja pozostałych celów realizowanych w ramach tzw. Uzasadnionego interesu administratora danych Przetwarzanie danych w wewnętrznych celach administracyjnych, analitycznych i  statystycznych, dochodzenia należności Rozporządzenie art.6 ust.1 litera f Do czasu wykonania prawnie uzasadnionych interesów Stenotech lub do czasu wniesienia sprzeciwu przez klienta wobec takiego przetwarzania. W wypadku prowadzenia sporu, okres przechowywania liczony będzie od dnia zakończenia sporu lub postępowania w tym zakresie.

 

Źródła pozyskiwanych danych osobowych

Stenotech przetwarza wyłącznie dane osobowe pozyskiwane od samych klientów lub pochodzące z publicznych rejestrów np. KRS, CEIDG lub dostępnych publicznie stron internetowych.  W każdym wypadku Stenotech  dokonuje weryfikacji podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

6. W zależności od sposobu nawiązanej współpracy (zamówienie telefoniczne jednorazowe, zamówienie internetowe jednorazowe lub wielokrotne, umowa o współpracy na czas określony lub nieokreślony) Stenotech może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych pozyskanych od klientów lub ze źródeł trzecich.

 • Dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania,
 • Dane kontaktowe: numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny
 • Dane identyfikacyjne: numer PESEL
 • Dane kontraktowe: szczegóły zawartych umów
 • Dane behawioralne: dotyczące zamówionych usług lub produktów
 • Dane komunikacyjne: korespondencja listowna, mailowa lub SMS-owa
 • Dane audiowizualne: przekazywane nagrania klientów
 • Dane dostępne publicznie

Ujawnianie danych osobowych

7. Wewnątrz firmy Stenotech dostęp do danych osobowych klientów mają wyłącznie pracownicy upoważnieni do wykonania czynności związanych z realizacją powierzonego zamówienia lub zlecenia – tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadań w zakresie ich czynności. W wypadku konieczności powierzenia danych osobowych czynnikom zewnętrznym, Stenotech każdorazowo bada podstawę prawną udostępnienia tych danych.

Przykładowo odbiorcami zewnętrznymi danych osobowych klientów mogą być:

 • Organa kontroli skarbowej
 • Firmy audytorskie i księgowe
 • Sądy powszechne

 

Realizacja praw

8. Stenotech niniejszym informuje klientów o przysługujących im prawach:

 • Prawo dostępu do danych osobowych klienta i uzyskania kopii tych danych
 • Prawo do sprostowania, poprawienia i uzupełnienia swoich danych osobowych
 • Prawo do usunięcia ich danych osobowych w wypadkach przewidzianych prawem
 • Prawo wniesienia żądania do ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych
 • Prawo do cofnięcia udzielonych zgód przetwarzania swoich danych osobowych

Kontakt

Zostaw nam swoje dane przy pomocy szybkiego formularza kontaktowego - skontaktujemy się z Tobą. Możesz również skorzystać ze standardowych form komunikacji. Czekamy na Twój telefon.

Jeśli chciałbyś zadać pytanie za pomocą formularza kontaktowego, kliknij w poniższy przycisk. Zostaniesz przekierowany na podstronę Kontakt gdzie możesz wypełnić kilka niezbędnych pól. Zajmie Ci to jakieś 15 sekund.

 

Adres

ul. Polska 15
00-703 Warszawa

 

 

Kontakt

Telefon: +48 601 23 57 38
lub +48 22 651 07 67

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.